LinköpingNorrköpingNyheterÖstergötlandSverige

50 personer begår självmord i länet varje år – nu tar regionen fram strategi

Problemet med psykisk ohälsa och självmord har länge varit ett stort samhällsproblem och en tragedi för dem som drabbas. Nu har Region Östergötland i samverkan med länets kommuner och andra aktörer tagit fram en strategi för att förebygga suicid i Östergötland.

Varje år tar omkring 1500 personer sitt liv i Sverige, varav cirka 50 i Östergötland. Forskning visar att det är möjligt att förebygga suicidhandlingar, men det kräver en bred ansats där många samhällsaktörer samverkar och samordnar sina insatser. Riksdagen har antagit en nollvision för suicid, vilken innebär att ingen ska hamna i en så utsatt situation att suicid upplevs vara den enda utvägen.

– Varje självmord är en outsäglig tragedi och ett misslyckande för hela vårt samhälle. Den som går i självmordstankar måste få hjälp och stöd snabbare. Därför är en länsgemensam strategi viktig för att stärka insatserna och det förebyggande arbetet mot suicid i hela länet, säger regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro (S), i ett pressmeddelande.

Förebygga självmord

Att förebygga suicid är ett av de prioriterade områdena i Region Östergötlands treårsbudget. Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden har i veckan fattat beslut om Strategi för suicidprevention i Östergötland 2021-2025. Strategin har tagits fram med utgångspunkt från det nationella handlingsprogrammet och förankrats i samverkan med länets kommuner, Länsstyrelsen, Polismyndigheten, Räddningstjänsten, SOS Alarm Svenska kyrkan och Riksförbundet SPES (Suicidprevention och efterlevandes stöd) i Östergötlands län.

– Gemensamt arbete och samverkan mellan flera aktörer är ett måste för att rädda liv, men också för att förbättra stödet till anhöriga efter att någon har begått självmord, säger Kaisa Karro (S).

Strategin ska fungera som en gemensam vägvisare för det suicidpreventiva arbetet i Östergötlands län genom att ange insatsområden som långsiktigt kan bidra till att utveckla arbetet hos parterna.

Relaterade artiklar

Back to top button