NorrköpingNyheterÖstergötland

Läns HVB-hem placeras i Norrköping

Länets kommuner och Region Östergötland har kommit överens om att starta ett gemensamt hem för vård och boende för barn och unga (HVB-hem).Boendet kommer att ha sin geografiska placering i Norrköpings kommun, och syftet med samarbetet är att stärka samplaneringen och utveckla vården för de mest utsatta barnen.HVB-hemmet kommer att ha 10 platser för barn och unga. Verksamheten beräknas starta i april 2020.─ Detta är ett nytt steg i Östergötland där kommuner och regionen har hittat en gemensam lösning att stödja unga nära sin hemort som har behov av ett hem för behandling där vården utformas tillsammans med skola, familjen och fritiden. Det ger förutsättningar för en utvecklad vård för våra mest utsatta barn och unga, säger Helena Balthammar (S), regionråd i en kommentar.Region Östergötland ansvarar för bemanning med bland annat psykolog, läkarresurs och sjuksköterska, medan kommunerna ansvarar för bemanning med behandlingsassistenter och omsorgspersonal.Målet med ett gemensamt HVB-hem är att kunna ge en samordnad vård från Barn- och ungdomspsykiatrin och respektive kommuns socialtjänst, att kunna tillvarata familjens egna resurser och inkludera skola och fritid samt att utveckla en hållbar vårdkedja.

Relaterade artiklar

Back to top button