KulturNyheterÖstergötlandSöderköping

Om kriget kom till Söderköping

Under marken i utkanten av Söderköping finns en anläggning vars existens förmodligen få känner till.

1982 stod Söderköpings kommuns ledningscentral, DC Söderköping, färdig. Det är en betonganläggning byggd som en fristående bunker i armerad betong som ger ett bra skydd om bomberna skulle falla.

I anläggningen finns nio bäddar fördelade på två sovrum. Ett 30-tal personer var krigsplacerade här. Vid skyddsdrift bunkrade man upp med livsmedel för sex dagar. Ett dieseldrivet kraftaggregat på 12KVA säkerställde elförsörjningen så länge som det fanns diesel i den 700 liter stora tanken. Anläggningen får sitt vatten från det kommunala ledningsnätet, men har en tank på en kubik att hushålla med om vattnet skulle bli förorenat. Om ordinarie in- och utgång förstördes kunde man utrymma genom en nödutgång.

Från ordersalen var det tänkt att kommunens räddningsarbete skulle ledas i händelse av krig. Här organiserades de olika civilförsvarsgrupperna. Bland dem fanns plutoner för undsättning, sjukvård och underhåll. Men också framskjutna enheter, hundgrupp, vattengrupp och flyggrupp. I beredskapsplanen var ingenting lämnat åt slumpen om det som inte fick hända hände.

Utöver ledningscentralen skulle man vid ofred upprätta en civilförsvarsbas i Mogata. Där var nära 300 personer krigsplacerade i ett antal byggnader där skyddade utrymmen snabbt kunde iordningställas, bland fastigheterna som togs i anspråk för olika ändamål ingick sex stycken villor där källarplanen skulle disponeras av civilförsvaret. Vid Klevbrinken fanns också två byggnader där civilförsvarsmateriel förvarades, idag är där loppis.

Fram till 1996 utfördes regelbundet underhåll och test av anläggningens utrustning för såväl fredsdrift som skyddsdrift. Sedan dess har ledningsplatsen legat i malpåse och vilka framtidsplaner som finns är oklart.

Relaterade artiklar

Back to top button