NorrköpingNyheterÖstergötland

Dubbla gågator i city i sommar

I sommar blir både Repslagaregatan och Olai Kyrkogata gågator. Satsningen sker i samverkan mellan kommun och näringslivet och meningen är att bidra ytterligare till ett levande och attraktivt city med mer utrymme för grönska, sittplatser och uteserveringar.

Arbetet med att utveckla stadskärnor genom att bland annat skapa gågator under sommartid är ett nationellt etablerat koncept för att tillgängliggöra innerstäder för boende, besökare och näringsliv.

– Sommargågatorna ska göra Norrköping ännu mer inbjudande och trivsamt för oss som bor här och alla besökare. Företagen har haft ett tufft år och vi behöver alla mer folkliv på ett coronasäkert sätt. Därför är det bra att Norrköpings kommun vågar pröva nya koncept, och vi kommer följa projektet noga och utvärdera det inför framtiden, säger Reidar Svedahl (L), kommunalråd, i ett uttalnde på kommunens hemsida.

Roligt

– Det känns mycket roligt att kunna erbjuda Norrköpingsborna en ny mötesplats där vi kan nyttja årstiden, umgås mer utomhus och låta gaturummen bli sommarens nya vardagsrum. Genom ett fint samarbete med Norrköpings kommun skapar vi tillsammans en tryggare stadskärna genom att aktivera tidigare tomma ytor på ett mer kreativt sätt. Vi vill låta färg, grönska och aktiviteter ta mer plats i Norrköping City, Säger Emma Tördahl, centrumledare på Lundbergs Fastigheter.

Kartbild från Norrköpings kommun.

Utsmyckade

Sommargågatorna kommer att utsmyckas, samt utrustas med fler sittplatser. Just nu pågår även planering för olika aktiviteter som kan genomföras på ett tryggt sätt utifrån de riktlinjer och rekommendationer som råder i samband med covid-19. Det rör sig bland annat om digital tipspromenad och att Fritidsbanken ska kunna vara på plats för utlåning av utrustning för olika former av fritidsaktiviteter.

Start i maj

Planen är att sommargågatan på Olai Kyrkogata växer fram redan i maj för att sedan hållas öppen augusti ut. 15 juni till 15 augusti utvidgas satsningen även till Repslagaregatan. Under den period som gågatorna hålls öppna kommer de berörda delarna av gatorna tillfälligt att stängas av för genomfartstrafik, däremot inte för transporter och liknande. Satsningen på sommargågatorna ryms inom den befintliga budgeten för tillfälliga platser. Inom samma budget ryms exempelvis sommarmöblering i andra delar av Norrköping.

Relaterade artiklar

Back to top button