NorrköpingNyheterÖstergötland

Ska nå klimatmålen i Parisavtalet

Imorgon lanseras för första gången någonsin en gemensam strategi för länets energi- och klimatarbete.Exempel på frågor som besvaras i strategin är: Hur ser Östergötland ut år 2045? Vad krävs för att utsläppen av växthusgaser ska vara 85 procent lägre jämfört med år 1990? Hur gör vi för att produktionen av förnybar och återvunnen energi senast 2030 uppgår till minst 90 procent av den totala energiproduktionen i länet?─ För att strategin ska få genomslag i hela Östergötland och bidra till en hållbar utveckling behöver vi arbeta tillsammans. De aktörer som har deltagit i processen med att ta fram strategin och ställt sig bakom den visar på viljan att arbeta för att uppnå de regionala energi- och klimatmålen, vilket i sin tur bidrar till Sveriges internationella åtaganden genom Parisavtalet, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland i en kommentar.Samling till workshopNästa steg i strategiarbetet är att samla länets aktörer för att gemensamt gå från övergripande mål till konkreta handlingsplaner. Detta arbete har redan påbörjats genom ett antal workshops som Länsstyrelsen tillsammans med Region Östergötland genomför under år 2019 och början av 2020.─ Ingen enskild individ eller organisation kan ensam lösa klimatutmaningen. Var för sig kan vi alla bidra, men när näringsliv, offentlig sektor och andra organisationer tillsammans kraftsamlar kan vi göra stor skillnad. Jag är glad att det finns ett så stort och brett engagemang för de här frågorna, säger Kaisa Karro (S), regionstyrelsens ordförande i Östergötland.Östergötlands energi- och klimatråd, som består av ett 30-tal regionala aktörer med koppling till energiomställningen, har varit referensgrupp. Strategin baseras på nationella och internationella mål och åtaganden, men innehåller även fem nya regionala mål samt sex övergripande insatsområden.

Relaterade artiklar

Back to top button