KulturNorrköpingNyheterÖstergötland

De övergivna sommarstugorna

Sedan 80-talet har omgivningarna på Malmölandet utanför Norrköping förändrats dramatiskt.

Landskapsbilden som tidigare dominerades av dom stora gårdarna domineras idag av Holmens pappersbruk, sågverk och Rustas lager. En av gårdarna, Malmö gård, låg i anslutning till pappersbruket och revs på 80-talet. Krusenhovs gård, som köptes av kommunen 2007, har stått övergiven sedan 2013.

Utöver de stora gårdarna på Malmölandet har det funnits gott bebyggelse såsom torp, fiskarstugor och fritidshus. En del hus har rivits och några hus står kvar övergivna. När det bodde som mest personer i området fanns det också en skola.

En tidning från 1999 med dystra nyheter.
FOTO: NIKLAS LUKS

De gamla sommarstugorna som vi besökt ligger långt från farbar väg. De började överges i slutet på 90-talet. Enligt uppgift ska Holmen ha löst ut stugägarna då de hade planer på att placera sågverket i närheten. Av någon anledning ska det inte ha gått att bygga där det ursprungligen var tänkt och istället byggdes sågverket nära Krusenhov genom ett markbyte med Norrköpings kommun.

När industrin som omger området växte så kapades tillfartsvägen till stugorna. De som nyttjade platsen innan den övergavs helt tog sig till sin stuga med båt.

Bilderna är från våren 2018.

Relaterade artiklar

Back to top button