NorrköpingNyheterÖstergötlandStörningar & Samhällsnyheter

Norrköping: Naturvårdsbränning i Kolmården

Under tisdagen kommer Länsstyrelsen i Östergötland att genomföra en naturvårdsbränning vid Fjällmossen i Kolmården utanför Norrköpings kommun.Bränningen beräknas starta efter lunch och pågå framåt kvällen. Rökutvecklingen väntas bli kraftig och boende i området kommer att känna röklukt i flera dagar beroende på vindriktning.Det är ett tallskogsområde i Kolmården som ska naturvårdsbrännas. Området ligger nio kilometer nordost om Krokek i Norrköpings kommun, närmare bestämt inom Fjällmossens naturreservat som även är ett natura 2000-område. Bränningsområdet är cirka 13 hektar stort och omgivet av myr, skriver Länsstyrelsen på sin hemsida.– Syftet med naturvårdsbränningen är att bevara naturtyper och gynna den biologiska mångfalden. Många växt- och djurarter är beroende av att det brinner i skogen med jämna mellanrum, säger Magnus Melander, biolog på Länsstyrelsen Östergötland.Naturvårdsbränning sker då väder och markförhållanden är gynnsamma. Det ska vara mycket torrt i markerna för att branden ska få önskat resultat och gynna växter och djur.Säkerheten är mycket viktig i samband med naturvårdsbränningar. Vid gränsen mot annan skogsmark och myr kommer det att säkras med utlagd brandslang. Slanglinjen och skogsmarken intill bränningsområdet kommer att bevattnas innan tändningen för att minimera risken för att branden sprider sig utanför bränningsområdet. Allt sker i samarbete med räddningstjänst, SOS Alarm och brandflyget.

Relaterade artiklar

Back to top button