NyheterÖstergötlandStörningar & Samhällsnyheter

Kustbevakningen avvecklar sju stationer och varslar 125 anställda

Kustbevakningen la på måndagen ett varsel på 125 tillsvidareanställningar.

Varslet är en följd av att Kustbevakningen år 2016 kommer att sakna 133 miljoner kronor för att kunna upprätthålla nuvarande beredskap och övervakning. Varsel läggs i åtta av de 13 län där Kustbevakningen har arbetsplatser och totalt omfattar det 125 tillsvidareanställningar.

En neddragning med 133 miljoner kronor kräver stora ingrepp i myndighetens verksamhet. Bland annat en minskning av antalet befattningar, kuststationer och fartyg.  Verksamhetsmässigt innebär neddragningen minskad övervakning och ordningshållning till sjöss med 30­−40 procent, längre insatstider för att rädda liv och miljö samt minskad förmåga att upptäcka oljeutsläpp. Cirka fem sjöövervakningsfartyg beräknas behöva säljas och sju kuststationer avvecklas

– Jag beklagar att vi behöver varsla och den oro det skapar hos personalen. Vi fortsätter att arbeta för att vi ska få ökade anslag i höstens budgetproposition och därmed slippa uppsägningar vid årsskiftet, säger Kustbevakningens generaldirektör Judith Melin.

Ett varsel på 67 tillsvidareanställningar läggs på lednings- och stödorganisationen i Karlskrona, Nyköping, Göteborg, Stockholm och Härnösand. Det motsvarar cirka 30 procent av det totala antalet tillsvidareanställningar i lednings- och stödorganisationen. Även utlokaliserad personal på andra orter kan komma att beröras av eventuella neddragningar.

På kuststationer och flygkuststationen läggs ett varsel på 58 tillsvidareanställningar. Det motsvarar cirka 12 procent av det totala antalet tillsvidareanställningar i den lokala organisationen.

Kopplat till varslet kan även sju av 25 kuststationer behöva avvecklas. Dessa är Ks Örnsköldsvik, Ks Hudiksvall, Ks Vaxholm, Ks Gryt, Ks Simrishamn, Ks Höllviken och Ks Skärhamn. Verksamhet och resurser prioriteras i första hand där riskerna för miljöolyckor bedöms som störst eftersom Kustbevakningen har huvudansvar inom miljöräddning till sjöss i Sverige.

– Min förhoppning är att Kustbevakningen får fortsätta att vara den effektiva resurs för samhället som vi är idag. Den här verksamheten har byggts upp under lång tid, och att montera ned den får stora konsekvenser för liv, miljö och säkerhet till sjöss, säger Judith Melin.

Relaterade artiklar

Back to top button