CoronaNyheterÖstergötlandStörningar & Samhällsnyheter

Corona: Lättnader av restriktionerna

Idag hölls en pressträff där socialminister Lena Hallengren, kultur- och demokratiminister Amanda Lind samt Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson berättade om regeringens plan för avveckling av coronarestriktionerna. 

Från och med 1 juli så sker en rad förändringar. Bland annat tas reglerna för serveringsställens öppettider bort och begränsningen i antalet personer per sällskap på uteserveringar tas bort. Inomhus är dock sällskap på max åtta personer tillåtna och bestämmelser om avstånd samt sittande förtäring kvarstår.

Fler personer tillåts också att delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Hur många som får delta beror på om sammankomsten sker inomhus eller utomhus samt om deltagarna har anvisade sittplatser.

  • Antalet deltagare på privata sammankomster i hyrda lokaler höjs till 50.
  • Inomhus tillåts 50 deltagare vid olika evenemang.
  • Om deltagarna anvisas en plats blir taket 300 personer.
  • Utomhus tillåts 3 000 sittande deltagare.
  • För demonstrationer utomhus tillåts 1 800 deltagare.
  • För motionslopp gäller max 900 deltagare.

Råden om att handla ensam och att undvika att träffa nya kontakter vid resor tas bort. De allmänna råden om att hålla avstånd och att undvika trängsel finns dock kvar. Rådet om munskydd i kollektivtrafiken under rusningstid försvinner.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Relaterade artiklar

Back to top button