CoronaNorrköpingÖstergötland

Tredje vaccindos erbjuds och testning rekommenderas

Från och med den 22 november rekommenderas alla från förskoleklass och uppåt testning vid symtom som kan vara covid-19 och det gäller både personer som är vaccinerade och personer som inte är vaccinerade.

Samtidigt erbjuder Region Östergötland kommer i nästa steg en tredje vaccindos till personer från 50 år och uppåt, samt de från 18 år som ingår i medicinska riskgrupper. Erbjudandet går ut först när åldersgruppen 65 plus har nått en vaccinationsgrad på 80 procent skriver Regionen på sin hemsida.

Påfyllnad av vaccindos
Arbetet med att ge en påfyllnadsdos av covid-19-vaccin till alla från 65 år och uppåt pågår som bäst inom Region Östergötland. Samtidigt sker grundvaccinering av barn från 12 år, liksom arbetet med att nå personer som ännu inte vaccinerat sig.

Två doser vaccin ger ett mycket gott skydd mot covid-19 i upp till ett år för de allra flesta, men skyddet avtar med tiden och med stigande ålder.

De grupper som i nästa steg erbjuds en tredje vaccindos är personer från 18 år som ingår i medicinska riskgrupper, som har beslut om assistansersättning eller LSS-insatser, samt alla som är i åldern 50 till 64 år. För personer som är under 65 år kan den tredje vaccindosen ges tidigast sex månader efter det senaste vaccinationstillfället. För personer som är 65 år och äldre gäller fem månader.

Boka tid
I nuläget har 48,4 procent av östgötarna som är 65 år eller äldre tagit sin tredje dos.

– Erbjudandet till de nya grupperna kommer att ges i åldersordning, med de äldsta först. Vänta tills du fått brevet, eftersom det måste visas upp när man får den tredje sprutan. Det är inte möjligt att boka tid nu, varken på 1177.se eller via din vårdcentral, säger Kerstin Jonsson, vaccinationssamordnare inom Region Östergötland på hemsidan.

Testning rekommenderas
Nu rekommenderas alla från förskoleklass och uppåt testning vid symtom som kan vara covid-19. Det gäller både personer som är vaccinerade och personer som inte är vaccinerade. Gemensamt för alla är att stanna hemma och isolera sig vid symptom.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendera regionerna att erbjuda testning av alla i förskoleklass eller äldre, och som får symtom på covid-19. Rekommendationen gäller oavsett vaccinationsstatus. Undantagna från rekommendationen är de som har haft bekräftad covid-19 inom de senaste sex månaderna.

– Vi har sedan tidigare provtagit barn under 13 år utifrån medicinska bedömningar, som en del av smittspårning och när de varit ute och rest. Nu erbjuder vi även övriga barn från förskoleklass och uppåt provtagning tidigast 48 timmar efter sjukdomsdebut, säger Britt Åkerlind, smittskyddsläkare i Region Östergötland på regionens hemsida.

– Det är fortfarande mycket viktigt att alla personer inklusive barn och ungdomar stannar hemma vid symptom på luftvägsinfektion.

Relaterade artiklar

Back to top button