CoronaNorrköpingÖstergötland

Sjukvårdspersonal behöver semester – Regionen lovar fyra veckor i sommar

Personalen, främst inom vården, drabbas av ett hårt tryck och behöver sin sommarsemester. Nu planerar Regionen så de ska kunna få vara lediga under fyra veckor i sommar.

Just nu planeras det så alla regionens medarbetare ska ha möjlighet till fyra veckors semester i sommar. Pandemin slår dock fortfarande hårt mot hälso- och sjukvården i länet med svårigheter att bemanna vissa verksamheter. Därför har regionstyrelsen nu fattat beslut om åtgärder för att säkra Region Östergötlands sommarbemanning. Medarbetare inom berörda delar av hälso- och sjukvården erbjuds extra ersättningar.

Över ett år

Coronapandemin har nu pågått i över ett år och drabbat hälso- och sjukvården hårt. Östergötland har nu en hög smittspridning och belastningen på såväl pandemiavdelningarna som intensivvården har ännu inte börjat sjunka.

Samtidigt som den tredje vågen ännu inte visar några tecken på avmattning pågår semesterplaneringen. Inför semestern 2021 har hälso- och sjukvårdens ledning arbetat intensivt för att säkerställa att alla medarbetare som så önskar ska få sina fyra veckors semester under sommarperioden. För att klara det kommer man bland annat att lägga scheman med tjänstgöring varannan helg, samverka mellan olika verksamheter och låna in resurser från andra delar av organisationen.

Som en ytterligare åtgärd för att säkra bemanningen på sjukhusen kopplat till pandemivården har regionstyrelsen idag fattat beslut om extra ersättning till medarbetare som berörs.

Varnar för personalbrist

– Just nu får vi starka signaler om att det finns en risk för bemanningsbrist i sommar. Vi får inte hamna i ett läge där vi inte kan utföra pandemivård och övrig vård som inte kan anstå. Därför har vi fattat ett beslut som syftar till att säkra bemanningen under sommaren, säger Alexander Höglund (L), regionråd med ansvar för personalfrågor, i ett pressmeddelande.

Beslutet innebär att den befintliga ersättningsmodellen för covidvård fortsätter att gälla fram till den 31 augusti. Inom de verksamheter där vårdplatser behöver säkerställas utifrån pandemisituationen under sommaren erbjuds medarbetare särskild ersättning.

Flytta vecka

– För medarbetare som väljer att flytta sin semestervecka utanför semesterperioden skulle det innebära en ersättning som är nästan tre gånger lönen, säger regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro (S).

Den beslutade extra ersättningen vid flytt av semestervecka utanför semesterperioden 1 juni till 31 augusti är motsvarande 290 procent inklusive ordinarie arbetstid för samtliga arbetspass. Beslut om vilka verksamheter som är berörda fattas av regiondirektören.

Relaterade artiklar

Back to top button