NorrköpingNyheterÖstergötlandStörningar & Samhällsnyheter

Färre utryckningar för räddningstjänsten förra året

Antalet utryckningar för räddningstjänsten under 2020 var de lägsta sedan 2015, visar statistik som Räddningstjänsten Östra Götaland släppte idag.

Minskningen kan till viss del ha att göra med coronapandemin som lett till en lägre samhällsaktivitet. Det finns en koppling mellan aktiviteten i samhället och antal utryckningar. Olyckstyper som det skedde färre utryckningar till var bränder i byggnader samt trafikolyckor.

Det finns dock oroande tendenser inom vissa områden. Bland annat dödsbränder bland äldre och naturolyckor.

– Under 2020 omkom fyra personer i bränder i vårt område, vilket är det högsta antalet på många år. De flesta var äldre, som ofta är mer sårbara och därmed utsatta. För att minska den här risken måste vi jobba hårt med våra medlemskommuner och andra aktörer för att stärka utsatta människors egna brandskydd, säger Per Nisser, verksamhetschef.

BILD: RTÖG

Den största ökningen i antalet utryckningar under 2020 står kategorin naturolyckor för. Där har antalet trefaldigats jämfört med 2019.

– Att naturolyckorna ökar i antal stämmer också väl överens med våra prognoser. Vi har god förmåga idag att hantera naturolyckor men den måste öka ännu mer.

Mer information finns på räddningstjänstens hemsida.

Relaterade artiklar

Back to top button