CoronaStörningar & Samhällsnyheter

Böter för brott mot pandemilagen

Idag beslutade riksåklagaren att brott mot pandemilagen ska innebära 2 000 kronor i böter.

Förslaget skickades ut på remiss förra veckan och en stor majoritet av remissinstanserna tillstyrkte förslaget. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, anser dock att beloppen skulle kunna vara lägre eftersom böter även kommer kunna tilldelas ungdomar i åldrarna 15-18 år, som gärna samlas i grupp, skriver SVT Nyheter.

Detta innebär att polisen kan utfärda en ordningsbot för brott mot sådana föreskrifter som regeringen eller kommuner kan komma att utfärda med anledning av den tillfälliga covid-19-lagen. Föreskrifterna kan röra förbud mot att vistas på vissa platser (parker, badplatser m.m.) och förbud mot att samlas i sällskap av en viss storlek.

Riksåklagarens beslut träder i kraft den 27 januari.

Covid-19-lagen

  • Med den tillfälliga covid-19-lagen får regeringen, kommuner och statliga förvaltningsmyndigheter bättre möjligheter för mer träffsäkra regler, anpassade efter hur olika verksamheter ser ut.
  • I första hand handlar det om åtgärder som hindrar smittspridningen, utan att lägga onödiga begränsningar på sådant som kan genomföras smittsäkert. Det kan konkret handla om begränsning av antal besökare, reglering av öppettider eller andra nödvändiga åtgärder för att förhindra att trängsel uppstår.
  • Vid mycket allvarliga lägen behövs en möjlighet att kunna stänga ner verksamheter och begränsa folksamlingar på platser som allmänheten har tillträde till. Det är samtidigt viktigt att riksdagens inflytande värnas, och att sådana eventuella beslut underställs riksdagens prövning – inom en rimlig tid.
  • Det blir också möjligt för regeringen eller myndigheterna att besluta om smittskyddsregler i flera verksamheter, som nu inte omfattas av bindande regler. Det handlar till exempel om gym, sportanläggningar, bibliotek, campingar, museer, djurparker, köpcentrum, butiker, serviceinrättningar som frisörsalonger, festlokaler och kollektivtrafik.
  • Regeringen får också utökade möjligheter att begränsa människors användning av allmän plats. I propositionen föreslås att regeringen kan begränsa hur stora sällskap som får samlas på allmän plats. Det föreslås också att regeringen eller en kommun ska kunna införa förbud mot att vistas på en viss särskilt angiven plats. Det kan handla om badplatser, stadsparker eller liknande.
  • Regeringen får även möjlighet att införa begränsningar när det gäller lokaler och utrymmen som hyrs ut för privata sammankomster, exempelvis festlokaler som hyrs ut på kommersiell grund, gemensamhetslokaler i hyres- och bostadsrättsfastigheter samt, föreningslokaler samt lokaler som tillhör universitet, högskolor och studentkårer.
  • Regeringen föreslår att länsstyrelserna ska få tillsynsansvar. Om reglerna inte följs kan länsstyrelserna besluta om förelägganden: t.ex. stängning. Vid behov kan vite användas. Den som bryter mot föreskrifter som begränsar tillträde till allmän plats kan dömas till penningböter.

Den tillfälliga covid-19-lagen trädde i kraft den 10 januari och upphör att gälla den sista september 2021.

Relaterade artiklar

Back to top button