NorrköpingNyheterÖstergötlandStörningar & Samhällsnyheter

Norrköpings flygplats kan säljas

På fredagen höll kommunen pressträff om Norrköpings flygplats framtid.

Sedan mars 2019, när BMI gick i konkurs, har Norrköping Airport AB:s verksamhet utretts med fokus på kostnad. Under tiden som utredningen pågått har Rådhus AB kontaktats av en privat intressent som uttryckt intresse av att driva flygplatsen, skriver kommunen i ett pressmeddelande.

– Norrköpings kommun har sedan vi övertog flygplatsen försökt få till stånd reguljär trafik, men som bekant har det funnits betydande svårigheter. Därför har Rådhus AB utrett flygplatsens framtid. Under utredningens gång har det framkommit att det finns ett intresse från näringslivets sida att engagera sig mer, och med det underlag vi idag presenterar ger vi det alternativet en rejäl chans, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande.

Marknadsvärdet på flygplatsen uppskattas till 15-20 miljoner och i affären ingår flygplatsens personal. Köparen kan också få ett driftstöd på 60 miljoner kronor under tre år samt option på mark i anslutning till flygplatsen. Villkoret för att kunna få ut ersättningen är att köparen ska kunna upprätthålla en volym på 100.000 passagerare om året.

Utöver ovanstående krav kommer upphandlingsunderlaget också att innehålla följande krav på att anbudsgivaren ska:

  • Främja utvecklingen mot gröna flygplatser.
  • Främja utvecklingen mot grönt/hållbart flyg.
  • Främja näringslivet i Norrköping.

Nu kommer förslaget att behandlas i kommunfullmäktige och om det blir en försäljning kan övertagandet komma att ske om ungefär ett år.

Relaterade artiklar

Back to top button