NorrköpingÖstergötlandStörningar & Samhällsnyheter

En gemensam marknad i öst

En ny rapport om samarbetet mellan länen i östra Mellansverige visar att de sju länen fungerar allt mer som en marknad för arbete, utbildning och bostäder. 

De sju länen i östra Mellansverige fungerar allt mer som en gemensam och väl fungerande  marknad för arbete, utbildning och bostäder. Förbindelserna mellan de större städerna (i rapporten kallas de nodstäder) i östra Mellansverige, Stockholm och de regionala stadskärnorna i Stockholms län, har en särskild betydelse för att stärka sambanden, skriver region Östergötland i ett pressmeddelande.

Viktigt med utveckling

Rapporten innehåller en kartläggning av nodstädernas planering, och en inledande analys av hur planeringen bidrar till hållbar förtätning och regionförstoring, för såväl invånare som universitet, högskolor och näringsliv.

Det är  även viktigt för nodstäderna att utveckla det egna näringslivet och skapa attraktiva lägen för att stärka rollen som regionala tillväxtcentra. Det är även en avgörande del i utvecklingsarbetet att man byggt i kollektivtrafiknära lägen.

Region Östergötland arbetar nu vidare med nodstadskommunerna Linköping och Norrköping kommunerna i länet för att analysera innehållet i rapporten.

Hela rapporten hittas här.

Relaterade artiklar

Back to top button