NorrköpingNyheterÖstergötlandStörningar & Samhällsnyheter

Centerpolitiker kräver svar av infrastrukturministern om färjeproblemen

Riksdagsledamoten och centerpolitikern Magnus Ek har ställt en skriftlig fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) angående de omfattande driftstörningar som påverkat färjetrafiken över Skenäsleden under året. 

– Det är helt ohållbart att färjan kan stå stilla i sammanlagt flera veckor under ett och samma år. Både boende, företagare och turismen är helt beroende av en fungerande färja. Om man inte kan lita på att färjan fungerar så riskerar vi att strypa utvecklingen i den här bygden, säger Magnus Ek i ett pressmeddelande.

Infrastrukturministern svarar att han avser följa utvecklingen, men att det är Trafikverket som har regeringens uppdrag att planera, prioritera och genomföra åtgärder utifrån den nationella planen för transportinfrastruktur.

Tycker svaret är lamt
– Jag hyser en stor oro för att det här bara blir en vägfärja av många i landet för ministern. Då jag vet hur avgörande den är för utvecklingen, inte minst för landsbygden runt Bråviken, tycker jag att svaret är väldigt lamt. Centerpartiet i Norrköping har ju arbetat
stenhårt utifrån den lokala verkligheten för att de boende ska kunna lita på att det här inte upprepas. Jag kommer att fortsätta göra vad jag kan i riksdagen för att bidra till det, fortsätter Magnus Ek.

Centerpartiet skriver i pressmeddelandet att de genom sina företrädare i kommunen och i Region Östergötland fört en dialog med färjebolaget och Trafikverket. De kommer att fortsätta följa upp vad som gjorts, vad som görs och hur man planerar framtiden för att säkerställa att de som är beroende av Skenäsleden också ska kunna lita på att trafiken fungerar. Bland annat kommer kontakter att tas med de som planerar för framtidens trafik.

Relaterade artiklar

Back to top button