CoronaNotiserStörningar & Samhällsnyheter

Corona: Äldre och riskgrupper ska vaccineras först

Idag presenterade Folkhälsomyndigheten en första delredovisning som underlag till den nationella planen för vaccinering mot covid-19. 

Personer som är 70 år och äldre samt övriga som löper ökad risk för svår covid-19-sjukdom bör prioriteras i första hand så snart ett vaccin finns godkänt för den svenska marknaden, skriver Folkhälsomyndigheten. Vilken typ av vaccin och vilken skyddseffekt som vaccination beräknas ge kommer också att vägas in i den slutliga bedömningen.

Utöver personer i riskgrupperna är även personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära personer med risk för allvarlig covid-19, prioriterade grupper. Denna åtgärd kan förebygga att de som vårdas och får omsorg smittas av personalen.

Den nationella planen för vaccinationer mot covid-19 tas fram i samverkan mellan Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges Kommuner och Regioner, nationella samordnaren för covid-19-vaccin, samt smittskyddsläkare och representanter från regionerna.

Relaterade artiklar

Back to top button