NorrköpingNyheterÖstergötlandStörningar & Samhällsnyheter

Skärpt eldningsförbud i hela länet

På grund av den höga brandrisken i länet så har Länsstyrelsen beslutat om att skärpa det nuvarande eldningsförbudetSkärpt eldningsförbud gäller från och med idag klockan 18 i länets samtliga kommuner och förbudet gäller tills vidare.

Skärpt eldningsförbud innebär att det inte är tillåtet att elda i skog och mark utanför tätbebyggt område. Förbudet gäller eldning, grillning och bränning med fasta bränslen som ved, kol, gräs eller liknande.

Det betyder att det nu även är förbjudet att elda och grilla i fasta grillplatser på allmän plats som exempelvis badplatser, naturreservat och andra platser utanför tätbebyggt område. Den som bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Allmänheten uppmanas att respektera eldningsförbudet. En eld som sprider gnistor kan snabbt övergå i okontrollerad brand och det är den som eldar eller grillar som ansvarar för säkerheten. Det är tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning avsedd för matlagning, men det är inte tillåtet att bränna kvistar, ris och grenar på tomten.

Skogsbrandflyget övervakar regelbundet länets skogar och marker för att tidigt kunna upptäcka bränder. Om du upptäcker en brand i skog och mark, larma snabbt 112 och meddela position för branden.

Relaterade artiklar

Back to top button