NyheterÖstergötlandStörningar & Samhällsnyheter

Äldre personer drabbas av telefonförsäljare

En ny undersökning som Konsumentverket tagit fram visar att telefonförsäljningen minskar och att äldre är de som är mest missnöjda med det man köper över telefon.

Syftet med undersökningen som Konsumentverket gjort är att följa upp hur konsumenterna upplever telefonförsäljning efter den lagändring som kom 2018. Då blev det krav på skriftlig bekräftelse av avtalet. Tanken var att minska problemen och öka tryggheten för konsumenterna.

Fler nöjda

Undersökningen visar att fler av de som väljer att handla nu är nöjda med köpet. Andelen nöjda har ökat från 54 procent 2016 till 72 procent 2019.

Att fler konsumenter är nöjda kan bero på färre impulsköp, från åtta procent 2016 till två procent nu. Skriftlighetskravet kan även ha bidragit med en möjlig utväg för tveksamma konsumenter och för dem som har svårt att säga nej.

Telefonsäljaren – ett problem för äldre

Men telefonförsäljning orsakar fortfarande problem för många konsumenter. Den grupp som är mest missnöjd är de äldre.

– Vår undersökning visar att det finns grupper som är extra sårbara när det handlar om telefonförsäljning. De äldre har fler kontakter med säljare över telefon och det är också de som oftare blir missnöjda med ett köp, säger Alexandra Bergling, utredare på Konsumentverket, i ett pressmeddelande.

Följer inte lagen

Alla företag följer inte heller lagens krav på skriftlig bekräftelse. Granskningar som Konsumentverket gjort visar att en del struntar i det helt medan andra vill att konsumenterna skriver på under samtalets gång, vilket bryter mot lagen. Ibland återkommer säljaren omedelbart efter samtalet och vill att konsumenten skriver på.

– Det är inte så lagändringen var tänkt. Tanken var att ge konsumenten gott om tid att ta ställning, sätta sig in i avtalet och hinna jämföra med andra anbud. Många kanske skulle vilja rådgöra med sina anhöriga innan man tar ett beslut, säger Alexandra Bergling.

Anmälningarna har inte minskat

De problem som uppstår till följd av telefonförsäljning är desamma som konstaterats tidigare. Det handlar exempelvis om att konsumenter hamnar i avtal de inte anser sig ha ingått eller att de inte har klart för sig vad avtalet innebär. Antalet anmälningar och klagomål till Konsumentverket har inte minskat sedan lagen ändrades.

Läs hela rapporten här:

Relaterade artiklar

Back to top button