CoronaNorrköpingNotiserStörningar & Samhällsnyheter

Så blir höstterminen i Norrköpings skolor

Nu drar höstterminen igång på skolor och förskolor runt om i Norrköping. Även gymnasieskolorna, som stängdes under våren på grund av coronapandemin, kommer att vara öppna med ordinarie verksamhet, skriver Norrköpings kommun i ett pressmeddelande på måndagen. Anpassningar har gjorts inom förskola, grundskola och gymnasium för att följa regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Kommunen skriver att ”även om gymnasieeleverna, liksom elever i grundskolan, nu får sin undervisning i skolan så är det viktigt att komma ihåg att vi fortfarande befinner oss i en pandemi, där vi alla har ett ansvar för att minska smittspridningen.”– Inom alla verksamheter kommer vi att göra vi anpassningar för att minska smittspridningen och se till att barn, elever och medarbetare känner sig trygga. Det kan till exempel handla om extra städning, att inte samla flera klasser tillsammans, ändra tider i matsalar samt att hålla föräldramöten och utvecklingssamtal i andra former än de vanliga. Förutom det så är det viktigt att säga att Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att stanna hemma om man är sjuk och uppvisar milda symtom, hålla avstånd och tvätta händerna noga och ofta gäller även i förskola och skola, säger utbildningsdirektör Sofie Lindén.Många elever reser idag med kollektivtrafik till skolan. Den som har möjlighet uppmanas till att ta sig till sin skola på ett annat sätt, att gå, cykla eller välja ett annat sätt om möjligheten finns. Det är också viktigt att vara ute i god tid om man behöver åka kollektivt för att om möjligt välja en avgång som inte är så hårt belastad.

Här följer en sammanfattning av vad som gäller inför skolstarten

Skolnärvaro: Vi vill att alla elever som är sjuka eller har milda symtom stannar hemma. Om barnen är friska ska de vara i skolan och få sin utbildning. Undervisningen sker i skolan. Inom gymnasiet kan inslag av distansundervisning förekomma även under hösten om utbildningens karaktär och innehåll passar bättre att genomföra på distans. Rektor kan också besluta om individuella lösningar för elever som är i riskgrupp.Skolan har förståelse för att elever kan komma sent till följd av kollektivtrafikens platsbrist och kommer att ha större förståelse för sena ankomster i början av terminen men det är viktigt att betona att man själv måste se till att man löser att komma till skolan. Gör man inte det så måste man prata med sin mentor eller rektor.Skollunch: Vi undviker att samla större elevgrupper om det är möjlig och kan låta eleverna äta i fler skollokaler. Det för att undvika trängsel. Avståndet mellan sittplatserna kan ökas. Städningen av lokalerna är extra noggrann och varje skolkök gör en förstärkt egenkontroll utifrån sina förutsättningar i dialog med rektor.Hämtning/lämning i förskolan/ fritidshem: Vi uppmanar till att så långt som möjligt genomföra hämtningar och lämningar utomhus det då lämning och hämtning inom förskolan kan innebära att många människor samlas på en liten yta. Respektive rektor tar beslut utifrån enhetens rutin.Idrottsundervisning: Undervisningen kan förläggas utomhus och undervisningen anpassas så att eleverna i möjligaste mån kan delta utan att byta om och duscha. Vi undviker inslag av närkontakt.Utvecklingssamtal/Föräldramöten: Varje förskola/skola kommer informera om hur höstens utvecklingssamtal ska genomföras. Rektor beslutar om och hur föräldramöten ska genomföras utifrån behov.Simundervisning: Bedöms under rådande läge kunna genomföras. Problem kan dock uppstå i kollektivtrafiken och det tittas på olika lösningar på detta. För vissa skolor som har långt till simundervisning kan det bli aktuellt att skjuta undervisningen framåt i tid.Aktiviteter utanför skolans område, tex friluftsdagar: Vi genomför inga aktiviteter där vi samlar hela skolan. Alternativa ”friluftsdagar” kan genomföras om de ordnas klassvis och inte belastar kollektivtrafiken.

Relaterade artiklar

Back to top button