CoronaÖstergötlandStörningar & Samhällsnyheter

Unga östgötar slarvar med coronaråd

Det finns brister i hur länets invånare följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd. Det visar den lägesbild som Länsstyrelsen Östergötland sammanställt på uppdrag av regeringen.

Genom rapporter från Region Östergötland, länets kommuner och andra aktörer kan Länsstyrelsen konstatera att rekommendationerna efterlevs bra eller godtagbart i alla länets kommuner, skriver Länsstyrelsen i ett pressmeddelande. Det finns dock varningssignaler i flera kommuner där rekommendationerna inte följs utomhus i lika stor utsträckning. Exempelvis på badplatser där trängsel kan uppstå under soliga dagar.

– De första rapporterna lämnades till Länsstyrelsen när det hade varit en tid med höga temperaturer, vilket förstås påverkar lägesbilden. Den här veckan har vi inte fått några indikationer på att det är något i efterlevnaden som sticker ut, säger Andreas Lundberg, biträdande försvarsdirektör på Länsstyrelsen Östergötland.

I rapporteringen från kommunerna nämns även att det är svårt för näringsidkare inom restaurang och handel att följa rekommendationerna fullt ut när det gäller trängsel och avstånd. Detta till följd av bristande respekt för riskerna från besökarnas sida. Sedan den nya lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder trädde i kraft den 1 juli har dock inga serveringsställen i Östergötland behövt stängas på grund av trängsel eller ökad risk för smittspridning.

En grupp som enligt lägesbilden inte följer riktlinjerna i samma utsträckning som andra är unga personer. Detta bekräftas genom Region Östergötland som har rapporterat en ökad smittspridning bland unga.

– Läget är fortfarande allvarligt och det är därför viktigt att alla tar sitt ansvar genom att följa myndigheternas riktlinjer och hålla ett fysiskt avstånd till varandra. Det gäller även unga och friska personer, säger Andreas Lundberg.

Relaterade artiklar

Back to top button