NorrköpingNyheterÖstergötlandStörningar & Samhällsnyheter

Eldningsförbud i Norrköpings kommun

Från och med onsdag den 24 juni klockan tolv råder eldningsförbud i hela Norrköpings kommun.På inrådan av Räddningstjänsten Östra Götaland har kommunens säkerhetschef beslutat om eldningsförbud i hela kommunen. Förbudet gäller från och med den 24 juni klockan 12.00 och tillsvidare, skriver Norrköpings kommun i ett pressmeddelande.Beslutet motiveras av att markvärden för överhängande brandrisker i kommunen av räddningstjänsten bedöms vara extremt höga. Brandrisken i Norrköping och närliggande kustkommuner bedöms vara betydligt högre än i flera andra av länets kommuner.– Min bedömning är att vår kommun inte kan avvakta Länsstyrelsens beslut om ett regionalt eldningsförbud, då väderprognosen pekar på temperaturer kring 30 grader, säger säkerhetschef Richard Tjernström.
BESLUT Norrköpings kommun föreskriver med stöd av andra kapitlet sjunde paragrafen i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att följande ska gälla för Norrköpings kommun:1§ Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg.2§ Förbudet gäller från onsdagen den 24 juni klockan 12.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande.3§ Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Norrköpings kommun.Uppdatering Eldningsförbudet upphävs tisdagen den sjunde juli klockan tolv.
SMHI klass 1-varnar för mycket höga temperaturer

Relaterade artiklar

Back to top button