NorrköpingNyheterÖstergötlandStörningar & Samhällsnyheter

Eldningsförbud utfärdat i Östergötlands län

Från och med idag klockan 14 råder eldningsförbud i hela Östergötland. Förbudet gäller tillsvidare.På grund av den senaste tidens torra och varma väder är brandrisken mycket stor i hela Östergötland. För att minska risken för bränder i skog och mark har Länsstyrelsen Östergötland som en förebyggande åtgärd fattat beslut om eldningsförbud. Beslutet har fattats av Länsstyrelsen i samråd med länets kommuner, räddningstjänster samt polisen.Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att elda och grilla utomhus med fast bränsle, det vill säga ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar och liknande. Detta gäller i skog och mark eller då det finns risk att eld lätt kan spridas vidare i terrängen. Den som bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.Det är dock fortfarande tillåtet att:
  • grilla och laga mat vid fasta grillplatser som är byggda speciellt för grillning och som är avgränsade med exempelvis betongrör eller sten. Runt platsen ska det finnas en bred markyta med grus eller annat brandsäkert material så att elden inte kan sprida sig.
  • grilla på egen tomt i grill eller annan anordning avsedd för matlagning. Anordningen måste dock vara utformad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel att den är upphöjd från marken och ligger långt ifrån skog och mark. Tänk på att ha tillgång till vatten att släcka med om det skulle börja brinna.
  • för restauranger och liknande verksamhet grilla och laga mat på eget verksamhetsområde. Grillen måste dock vara utformad på ett sådant sätt att det inte finns risk för brandspridning, till exempel att den är upphöjd från marken och ligger långt ifrån skog och mark.
För att bränder ska kunna upptäckas tidigt övervakar skogsbrandflyget nu länets skogar och marker. MSB har satt fyra helikoptrar i beredskap som snabbt kan bistå vid släckning av skogsbränder.
Hög brandrisk i skog och mark – MSB förstärker helikopterberedskapen

Relaterade artiklar

Back to top button