NorrköpingNyheterÖstergötlandStörningar & Samhällsnyheter

Ny rondell ska byggas på Finspångsvägen

Nu går arbetet med Trafikplats Bråvalla in i nästa fas och detta kommer att innebära stor påverkan för trafiken på Finspångsvägen.Den fas av projektet som nu inleds innebär bland annat att en ny cirkulationsplats i korsningen Finspångsvägen och Fiskebyvägen/Karlshovsvägen ska påbörjas. Arbetet inleds den 30 mars och beräknas vara klart i månadsskiftet juni/juli 2020. Det kommer gå att passera arbetsplatsen under hela byggtiden men arbetet kommer att få stor påverkan på trafiken.
Här blir det en ny rondell.
– Trafiken kommer att påverkas i stor omfattning på Finspångsvägen och Fiskebyvägen. Vi ber om förståelse för detta och ber samtidigt trafikanter att ta en annan väg om det är möjligt och att tänka på dem som jobbar längs vägen och deras arbetsmiljö. Oskyddade trafikanter kommer att ledas om, säger Niklas Engström, avdelningschef på samhällsbyggnadskontoret.
Såhär kommer trafikplats Bråvalla att se ut. (Klicka för större bild.)
BILD: NORRKÖPINGS KOMMUN
Hela Trafikplats Bråvalla väntas vara färdigställd under våren/sommaren 2021.
  • Arbetet med att bygga Trafikplats Bråvalla inleddes i september 2019 och ska resultera i en kombinerad av- och påfart till E4. Den väntas bland annat minska andelen tung trafik genom Norrköping när man inte längre behöver köra genom andra delar av staden för att ta sig till Bråvalla och Fiskeby.
  • Trafikplatsen är också viktig för att kunna utveckla verksamhetsområdet Bråvalla.
  • Total budget för projektet är strax över 140 miljoner kronor. Detta inkluderar även allt för- och efterarbete samt de VA-jobb som utförs av Nodra.
Norrköping: Bygget av trafikplats Bråvalla är igång

Relaterade artiklar

Back to top button