NorrköpingNyheterÖstergötlandStörningar & Samhällsnyheter

Norrköping: Bygget av trafikplats Bråvalla är igång

I veckan påbörjades bygget av trafikplats Bråvalla, en ny av- och påfart till E4. Enligt tidsplanen väntas projektet bli färdigt under sommaren 2021.Inledningsvis kommer arbetet inte att påverka trafiken i någon större utsträckning, men längre fram i höst blir det märkbart för de som ska använda sig av Fiskebybron, skriver Norrköpings kommun i ett pressmeddelande. Bygget inleds med förberedande arbeten på västra sidan av E4, utanför befintliga vägar, samt en ny gång- och cykelväg längs med Fiskebyvägen.
Såhär kommer trafikplats Bråvalla att se ut. (Klicka för större bild.) 
BILD: NORRKÖPINGS KOMMUN
– Av- och påfarten till E4 är väldigt viktig för att kunna utveckla verksamhetsområdet Bråvalla, därför känns det bra att bygget nu är igång, säger Karin Jonsson, kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden. En annan positiv effekt är att den tunga trafiken genom Norrköping väntas minska när trafikplats Bråvalla står klar och man inte längre behöver köra genom andra delar av Norrköping för att ta sig till Bråvalla och Fiskeby.Utöver på- och avfarten till E4 samt gång- och cykelvägen längs med Fiskebyvägen, omfattar projektet bland annat en ny anslutning till Kabelvägen och nya cirkulationsplatser. Nya, säkrare övergångspassager över Fiskebyvägen kommer även att skapas för gång och cykel. Under arbetets gång planerar Nodra att genomföra byte av VA-ledningar i de berörda delarna.Fiskebyvägen planeras att vara öppen under arbetets gång, men då framkomligheten kommer att påverkas rekommenderas de som har möjlighet att istället välja annan väg.Källa: Norrköpings kommun

Relaterade artiklar

Back to top button