CoronaNyheterÖstergötlandStörningar & Samhällsnyheter

Risknivån för spridning av coronavirus höjs

På tisdagen höjde Folkhälsomyndigheten risknivån för samhällsspridning av coronavirus till den högsta nivån – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige.Folkhälsomyndigheten ser tecken på samhällsspridning i Region Stockholm och i Västra Götalandsregionen, men allmän smittspridning i hela landet ser myndigheten inte. Risknivån höjs nu till den högsta nivån – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. Riskbedömningen är gjord utifrån den nuvarande situationen i Sverige och världen. Den är inte en prognos inför framtiden utan en bedömning över läget just nu.Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.Läget innebär att det är viktigt att var och en med symptom, även milda begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.Särskilt viktigt är att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symptom på luftvägsinfektion. Anhöriga bör också undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom. Att undvika onödiga besök skyddar de mest sårbara.På tisdagseftermiddagen var Folkhälsomyndighetens hemsida svår att nå.
Bekräftat fall av coronavirus i Östergötland

Relaterade artiklar

Back to top button