NorrköpingNotiser

Hårt straff för svindlande advokat – privatpersoner förlorde mångmiljonbelopp

Tingsrätten i Stockholm dömde i måndags en före detta advokat, för bland annat 78 fall av grovt bedrägeri, grovt svindleri, elva fall av grovt skattebrott och 22 fall av grovt bokföringsbrott till sju års fängelse. Han får också näringsförbud i tio år. Fallet har kopplingar till Norrköping.En medtilltalade i målet döms för, bland annat, 15 fall av grovt bedrägeri, tio fall av grovt bokföringsbrott och två fall av grovt skattebrott till fängelse i tre år och sex månader. Han åläggs även näringsförbud i sju år.Bedrägerierna har i huvudsak gått till på det sättet att privatpersoner och mindre bolag har vilseletts att investera i lån och företagsobligationer till ett värde om sammanlagt cirka 300 miljoner kronor. Vilseledandet har bland annat bestått i att det i investerarpresentationer lämnats oriktiga uppgifter om värdet på fastigheter och låntagande bolags skuldsättning.Tingsrätten har som skäl för den stränga påföljden för den huvudtilltalade tagit fasta på att brottsligheten var förslagen och överlagd och pågick under mer än tre års tid. Dessutom har en stor mängd falska handlingar använts i bedrägerierna.Den faktiska skadan, som nästan uteslutande drabbat privatpersoner och mindre bolag, kan uppskattas till ett belopp som överstiger 200 miljoner kronor.Krediterna och obligationerna har förmedlats med hjälp av en investmentbank. Rätten var enig.

Relaterade artiklar

Back to top button