NorrköpingNyheterÖstergötlandStörningar & Samhällsnyheter

Test av utomhussignalen för viktigt meddelande

I dag klockan 15.00 testas signalen Viktigt Meddelande till Allmänheten via de utomhusaggregat som finns i de flesta städer och tätorter i Sverige.

Med anledning av det kraftigt försämrade omvärldsläget till följd av Rysslands invasion av Ukraina så har MSB gått ut med information där myndigheten vill betona att det bara är ett test.

– Med tanke på omvärldsläget vill MSB betona att måndagens signal är just ett test. Vi uppmuntrar media att sprida informationen så att allmänheten får vetskap om att det inte finns anledning till oro, säger Anders Johannesson, enhetschef på MSB via ett pressmeddelande.

Signalen används när myndigheter vill sända ett viktigt meddelande till allmänheten och har testats en gång i kvartalet sedan andra världskriget. Den består av sju sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders tystnad emellan under två minuter. Meddelandet följs av signalen Faran över, en enda lång ljudsignal på 30 sekunder.

Utöver VMA så används tutorna också för beredskapslarm och flyglarm om Sverige skulle hamna i krig eller utsättas för ett angrepp.

Idag är det bara ett test. I övrigt ska man när signalen ljuder gå inomhus, lyssna på Sveriges Radio P4 och stänga dörrar, fönster och ventilation.

BILD: SOS ALARM

Relaterade artiklar

Back to top button