NorrköpingNyheterÖstergötlandStörningar & Samhällsnyheter

Klockaretorpet klassas inte längre som utsatt område

Klockaretorpet har funnits med på polisens lista över utsatta områden sedan 2017. Idag meddelades att området tas bort från listan och kvar blir nu bara Navestad.

Ett utsatt område är enligt polisen ett område som är geografiskt avgränsat och där den socioekonomiska statusen är låg. Samtidigt har kriminella en inverkan på lokalsamhället.

Arbetet med att öka tryggheten i området har skett i genom ett samarbete mellan kommun, polis, räddningstjänst, fastighetsägare, civilsamhället, skola samt flera andra aktörer.

Hyresbostäder har gjort stora insatser i området, bland annat genom att riva baracker och ersätta dessa med en lekplats samt köpa en pizzeria i centrum som har byggts om till en mötesplats för medborgarna – Kunskapens hus. De har även byggt om en lagerlokal till Föreningarnas hus och skapat en rastgård för hundar. Byggnader som dragit till sig kriminella har ersatts av byggnader som är mötesplatser för medborgare, skriver polisen i ett pressmeddelande.

– Tidigare vistades inte människor i centrummiljön ens på dagtid, på grund av rädslan för de gäng som dominerade området. Idag har kommuninvånarna fått tillbaka sitt område, gängkriminaliteten och den öppna droghandeln är borta från Klockaretorpets centrum, säger Wilhelm Hardt, säkerhetschef för Hyresbostäder.

När situationen i området var som värst åkte räddningstjänsten inte fram på larm innan polisen säkrat platsen. FOTO: ARKIV

Med Klockaretorpet borta från polisens lista över utsatta områden finns nu bara Navestad kvar som utsatt område i Norrköping. Hageby försvann från listan 2019.

– Klockaretorpet, och sedan tidigare även Hageby, är nu borttagna områden vilket självklart är glädjande. Vi vill framförallt tacka alla aktörer som tillsammans med oss bidragit till att skapa bättre förutsättningar för människor som bor och verkar i områdena. Vi kommer inte att slå oss till ro, utan vi kommer fortsätta vårt intensiva och viktiga samarbete för att utveckla områdena ännu mer och göra fler trygghetsskapande insatser. Ett av våra mål är att inte ha några områden alls med på listan, säger Olle Vikmång (S), kommunstyrelsens ordförande.

Polisens definition av utsatt område

Ett geografiskt avgränsat område som karaktäriseras av en låg socioekonomisk status där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället. Inverkan är snarare knuten till den sociala kontexten i området än de kriminellas utstuderade vilja att ta makten och kontrollera lokalsamhället.

Påverkan kan utgöras av direkta påtryckningar, exempelvis genom hot och utpressning, eller indirekta, som:
– offentliga våldshandlingar som riskerar att skada tredje man
– narkotikahandel som bedrivs öppet
– ett utåtagerande missnöje mot samhället

Effekten blir att de boende i området upplever otrygghet, vilket i sin tur leder till en minskad benägenhet att anmäla brott och att medverka i rättsprocessen. Läget anses vara allvarligt.

KÄLLA: POLISEN.SE

Relaterade artiklar

Back to top button