NorrköpingNyheterÖstergötlandStörningar & Samhällsnyheter

Naturvårdsbränning norr om Svärtinge

Idag kommer Länsstyrelsen att genomföra en naturvårdsbränning i Stockgölen naturreservat norr om Svärtinge. Rökutvecklingen väntas bli kraftig och lukten kommer att kännas i flera dagar.

Bränningen beräknas starta på eftermiddagen och fortsätta fram till kvällen och eventuellt inpå natten. Det aktuella området är cirka 15 hektar stort. Efterbevakningen pågår sedan tills den sista rökhärden har slocknat plus tre dagar efteråt.

– Enligt väderprognosen kommer vinden att vara sydlig i samband med bränningen och vinden förväntas därför gå upp mot Rejmyre och Igelfors. Rökutvecklingen är kraftig under själva bränningen och personer som vistas i området kan komma att känna röklukt under flera dagar efter bränningen, säger Magnus Melander, biolog på Länsstyrelsen Östergötland.

Inom det rödmarkerade området sker naturvårdsbränningen.

– Syftet med naturvårdsbränningar är att bevara naturtyper och gynna den biologiska mångfalden. Många växt- och djurarter är beroende av att det brinner i skogen med jämna mellanrum, säger Magnus Melander, biolog på Länsstyrelsen Östergötland.

För att en naturvårdsbränning ska ge önskat resultat så måste den ske när det är mycket torrt i markerna. Just nu är det så pass torrt i Östergötland att SMHI varnar för risk för skogsbrand och därför är säkerheten i extra stort fokus i samband med den aktuella bränningen, skriver Länsstyrelsen i pressmeddelandet.

Vid gränsen mot annan skogsmark kommer det att säkras med utlagd brandslang. Slanglinjen och skogsmarken intill bränningsområdet kommer att bevattnas innan tändningen för att minimera risken för att branden sprider sig utanför bränningsområdet. Själva bränningen genomförs av en bränningsentreprenör samt med inhyrda entreprenörer för eftersläckning.

Läs mer om Stockgölen naturreservat på Länsstyrelsens hemsida.

Relaterade artiklar

Back to top button