NorrköpingNyheterÖstergötlandStörningar & Samhällsnyheter

Hjälp till att bekämpa elak blomma

Länsstyrelsen vill ha hjälp av allmänheten att bekämpa blomsterlupinen. Det är en av våra vanligaste invasiva främmande arter som riskerar att konkurrera ut viktiga svenska växter.

Blomsterlupinen är en av våra vanligast förekommande invasiva främmande arter och syns ofta i täta och högresta bestånd. Inhemska växter konkurreras därför ut när blomsterlupinen etablerar sig. Förlusten av blommande växter blir i nästa steg ett problem för bland annat vilda pollinatörer.

– Blomsterlupinen kan visserligen vara en nektarkälla för pollinatörer, men när den blommat över finns inga andra blommor kvar som pollinatörer kan samla pollen och nektar från. Det måste finnas blommande växter under en lång tid för att vilda pollinatörer ska klara sig, säger Sofia Almkvist, biolog på Länsstyrelsen Östergötland, i ett pressmeddelande.

Därför är det viktigt att stoppa blomsterlupinens framfart i naturen. Nyligen uppmanades allmänheten att delta i bekämpningen genom att plocka blommande lupiner, slå av eller trimma ned plantor eller gräva upp plantor och rötter. Växtdelarna ska sedan köras till förbränning och får inte läggas på kompost.

– Länsstyrelsen arbetar med att bekämpa invasiva främmande arter, bland annat blomsterlupin. I år kommer vi göra flera bekämpningsinsatser i våra naturreservat, säger Åsa Leuhusen, samordnare för Länsstyrelsen Östergötlands arbete med invasiva främmande arter.

Fakta

  • Blomsterlupinen härstammar från Nordamerika och introducerades till Europa som trädgårdsväxt under 1800-talet. Från trädgårdarna har den sedan spridit sig till naturen.
  • I Sverige har blomsterlupin funnits vilt sedan 1870-talet. Den finns i stora delar av landet och syns ofta längs vägar och järnvägar, i grustag och runt bebyggelse. Samma platser utgör i många fall en fristad för många av våra ängsväxter. De har försvunnit från gamla slåtter- och naturbetesmarker i takt med att det storskaliga jordbruket har gjort odlingslandskapet enformigt.
  • Blomsterlupinen har en förmåga att sprida sig och konkurrera ut svenska växter, vilket innebär problem för bland annat våra vilda pollinatörer.

Läs mer om invasiva arter på Naturvårdsverkets hemsida.

Relaterade artiklar

Back to top button