NorrköpingNyheterÖstergötlandStörningar & Samhällsnyheter

Lokalt utbrott av multiresistent bakterie på Vrinnevisjukhuset

En klinik vid Vrinnevisjukhuset har drabbats av ett utbrott av den multiresistenta bakterien VRE, skriver regionen i ett pressmeddelande på onsdagen.

Utbrottet berör ett tiotal patienter som vårdats på en avdelning på kirurgiska kliniken. VRE är en tarmbakterie som är resistent mot all känd antibiotika och som därför är svårbehandlad. Den drabbar oftast personer som är sköra, har sår, katetrar eller andra infarter. Bakterien får dessutom lätt fäste på olika ytor och kan därigenom spridas vidare.

– Utbrottet är bekymmersamt, särskilt med tanke på det pressade läget vid sjukhuset utifrån pandemin. Vi har nu bildat en särskild arbetsgrupp som vidtar ett antal kraftfulla åtgärder för att hantera situationen. För att skydda patienter från smitta har vi fått göra en mindre neddragning av antalet vårdplatser, säger Erik Stenkvist, chefläkare vid Vrinnevisjukhuset.

En särskild arbetsgrupp har tillsatts som hanterar utbrottet. I den ingår representanter från lokal särskild sjukvårdsledning, kirurgiska kliniken, Smittskydd och vårdhygien samt ansvariga för lokalvård. På den berörda avdelningen har rum med plats för mer än en patient gjorts om till enkelrum.

Läs mer om vancomycinresistenta enterokocker (VRE) på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Relaterade artiklar

Back to top button