MjölbyNyheterÖstergötlandStörningar & Samhällsnyheter

Nytt fall av fågelinfluensa i länet

Fågelinfluensa har upptäckts på ytterligare en gård i Östergötland. Det rör sig om en värphönsbesättning vid Normlösa i Mjölby kommun.

Anläggningen är spärrad och ett restriktionsområde på tio kilometer runt anläggningen har satts upp, skriver Länsstyrelsen i ett pressmeddelande. Inom restriktionsområdet gäller skyddsnivå 3 vilket innebär skärpta krav kring bland annat vilka fåglar som ska hållas inomhus för att förhindra kontakt med vilda fåglar. Dessutom råder förbud mot transporter och förflyttningar av fjäderfä, andra fåglar i fångenskap, kläckägg, konsumtionsägg och fjäderfäkött.

Hela besättningen på 24.000 värphöns kommer nu att avlivas.

Fåglarnas vårflytt har redan börjat och det innebär hög smittrisk i hela landet. Det är därför mycket viktigt att fortsätta skydda sina tamfjäderfän mot smitta.

Djurägare i hela landet uppmanas vara uppmärksamma och ta kontakt med veterinär om fjäderfän visar ökad dödlighet, minskad foder- och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd.

Risken att den högpatogena H5N8, som nu sprids bland tama och vilda fåglar i Europa kan orsaka smitta hos människa anses låg enligt Folkhälsomyndigheten. Trots att omfattande utbrott bland fåglar har rapporterats från ett flertal länder under de senaste åren har det bara rapporterats enstaka fall hos människor. Samtliga drabbade fick obetydliga eller milda symtom.

– Som vanligt när man hanterar fåglar ska man ha goda hygienrutiner och följa de hygienregler som finns, säger Håkan Henrikson, chefsveterinär på Jordbruksverket.

Det finns ingen risk att äta kyckling eller ägg enligt Livsmedelsverket.

Läs mer om fågelinfluensa och det aktuella smittläget på Jordbruksverkets hemsida.

Relaterade artiklar

Back to top button