LinköpingNorrköpingNyheterÖstergötlandStörningar & Samhällsnyheter

Räddningsdykarna blir kvar i Norrköping

Nu har Räddningstjänsten Östra Götaland beslutat vilka stationer som de särskilda operativa förmågorna ska utgå ifrån.

I budgeten för 2021 har förbundet behövt spara pengar, men ändå ge plats för nya specialförmågor. Enligt uppgifter till NkpgNews så har det nu bestämts vilka brandstationer som ska ha de olika specialförmågorna.

Förmågorna som det handlar om är insatser vid kemikalieolyckor, höghöjdsräddning samt räddningsdykning. Nya särskilda operativa förmågor är brandsläckning i komplicerade miljöer samt sök- och räddningsförmåga vid kollapsade konstruktioner.

En utredning som förbundet gjort visar att det går att lokalisera förmågorna till färre stationer än idag utan någon väsentligt ökad risk för negativa effekter på människors liv och hälsa. Vid den station där räddningsdykningen läggs ned kommer möjligheten att genomföra snabb transport med ytbärgare på vattnet samt träning i att göra neddyk utan dykapparat att prioriteras.

Om beslutet står fast kommer förmågorna utgå från följande brandstationer:

Norrköping
Station Centrum: Räddningsdykning.
Station Kvillinge: Kemikalieolyckor.

Linköping
Station Kallerstad: Höghöjdsräddning samt brandsläckning i komplicerade miljöer.
Station Lambohov: Sök- och räddningsförmåga vid kollapsade konstruktioner.

Relaterade artiklar

Back to top button