CoronaNorrköpingNyheterÖstergötlandStörningar & Samhällsnyheter

Corona: Klart med platser för vaccinationerna

Nu är det klart var vaccinationerna av allmänheten i Norrköpings kommun kommer att ske, skriver Region Östergötland i ett pressmeddelande på torsdagen.

I Mässhallarna på Himmelstalund kommer en stor del av östgötarna över 18 att vaccineras under våren.

Under nästa vecka kommer vaccinationerna av äldre på särskilt boende att vara färdiga i Östergötland. Den gruppen består av cirka 5 000 personer och hittills har regionen fått vaccindoser som räcker till 4 200 personer. Nya leveranser sker varje vecka.

– Det känns mycket bra att vaccinationerna så här långt har gått planenligt och mötts av positiv respons, säger Rickard Lundin, representant för särskild sjukvårdsledning på regional nivå.

Nästa steg i vaccineringen blir, precis som Folkhälsomyndigheten rekommenderar, äldre med hemtjänst och äldre med vård- och omsorgsinsatser i hemmet. De vaccineras antingen i hemmet eller på vårdcentral utifrån lokala och individuella förutsättningar.

Sedan kommer personer som är 70 år eller äldre, eller som tillhör en riskgrupp och personal inom hälso- och sjukvård. Region Östergötland följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller prioriteringsordningen och deltar i dialogen nationellt om att tidigarelägga vaccinationerna för hälso- och sjukvårdspersonal.

Först därefter är det aktuellt med vaccination av allmänheten i stort för alla som är 18 år och äldre, med start under våren när de större volymerna vaccin börjar levereras. Det kommer alltså att ske på vaccinationscentraler i Saab Arena i Linköping, Luxor Center i Motala och Mässhallarna i Norrköping. Ytterligare vaccinationscentraler kan komma att bli aktuellt.

– Platserna har valts ut efter geografisk spridning och de här lokalerna är lämpliga för att vaccinera allmänheten i på ett säkert sätt. Det finns gott om utrymme, många parkeringsplatser och goda möjligheter att ta sig dit och därifrån, säger Rickard Lundin.

Det går ännu inte att boka tid för vaccination, men riktad information kommer att ges till respektive prioriteringsgrupp. Fortfarande gäller att man inte ska kontakta vården för att fråga om bokning av vaccination mot covid-19.

Att vaccinera sig är gratis och frivilligt.

Relaterade artiklar

Back to top button