NotiserÖstergötlandStörningar & Samhällsnyheter

Nya satsningar på vården

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Regionen beslutade idag om flera nya vårdsatsningar som nära vård, tillgänglighet, cancervård och på barns hälsa.

Satsningen på förbättrad barnhälsa i utsatta områden har pågått sedan 2018 med finansiering från staten. Syftet har varit att öka tillgängligheten till hembesök eller annan uppsökande verksamhet, framför allt för grupper med sämre hälsa och tandhälsa.

Vid tisdagens sammanträde beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) att permanenta uppdraget. Satsningen finansieras med 6,25 miljoner kronor per år, varav 1,5 miljoner går till insatser inom Folktandvården.

Uppdraget riktar sig till de vårdcentraler som har högst vårdtyngd och antal listade barn och kommer att ske i samverkan med socialtjänst och folktandvård enligt den så kallade Rinkebymodellen. Insatserna ska inriktas på ett ökat antal hembesök till de familjer som är i behov av stöd.

Stort behov

­

– Vi ser att det finns goda erfarenheter av satsningen och att behovet av tidiga hälsofrämjande insatser är stort. Jag är stolt över att vi nu gör satsningen permanent, så att fler barn kan få en bättre hälsa och därmed bättre uppväxtvillkor, säger Helena Balthammar (S), hälso- och sjukvårdsnämndens 1:e vice ordförande, i ett pressutskick.

HSN beslutade också om uppdrag för den regiondrivna hälso- och sjukvården och Folktandvården och resursfördelning inför 2021.

I den styrande koalitionens förslag till treårsbudget tillförs HSN motsvarande 140 miljoner kronor för prioriterade områden. Av dessa har 20 miljoner kronor avsatts till redan beslutade uppdrag och generella kostnadsökningar. Resterande 120 miljoner kronor ska gå till prioriterade satsningar för att stärka den nära vården och tillgängligheten.

Det handlar bland annat om förstärkningar av primärvården, sprututbytesverksamhet, mobil röntgen, primärvårdsrehabilitering och ett resurstillskott till vårdvalet inom hudsjukvård. Ett annat prioriterat område är cancerläkemedel, som förstärks med 25 miljoner kronor.

Tillgänglig vård

– Under 2021 ska vi ta tydliga steg mot en mer sömlös och tillgänglig vård nära patienten. För att möjliggöra en sådan förändring krävs förändrade arbetssätt, fler digitala verktyg men också mer resurser. Därför avsätter vi i dagens beslut i HSN 38 miljoner kronor till arbetet för att flytta vården närmare östgötarna, säger Kerstin Sjöberg (C), hälso- och sjukvårdsnämndens 3:e vice ordförande.

Den totala ekonomiska ramen för den regiondrivna hälso- och sjukvården inklusive regionsjukvården är drygt 8,8 miljarder kronor per år.

Relaterade artiklar

Back to top button