NyheterÖstergötlandStörningar & Samhällsnyheter

Ny invasiv snigel hittad i länet

En snigel som ursprungligen inte finns i den svenska naturen har nyligen påträffats i Östergötland. Nu uppmanar Länsstyrelsen privatpersoner som hittar svarthuvade sniglar att rapportera fynden via invasivaarter.nu.

Arten är invasiv, vilket innebär att den kan föröka och sprida sig snabbt. Invasiva arter påverkar vår biologiska mångfald på ett negativt sätt och kan rubba viktiga funktioner i ekosystemet, vilket också orsakar stora samhällskostnader.

Tidiga insatser är mycket viktiga och Länsstyrelsen, som ansvarar för arbetet med invasiva arter, uppmanar nu allmänheten att hjälpa till med att bevaka förekomsten av den svarthuvade snigeln. Tidigare har den spanska skogssnigeln, också kallad mördarsnigel, spridit sig kraftigt i länet.

– Där den svarthuvade snigeln har påträffats har den förekommit i väldigt stora antal och i närhet till privata trädgårdar. Det tyder på att den potentiellt kan bli ett problematiskt skadedjur. Det finns också tecken på att arten tränger undan andra snigelarter, säger Linnéa Carlzon, handläggare på Länsstyrelsen Östergötland.

Troligtvis fungerar metoder som används för att hantera spansk skogssnigel också för svarthuvad snigel. Det bästa sättet att bekämpa dem är att avliva dem när de är fullt utvecklade, till exempel genom att klippa eller hugga av dem. Kommersiella snigelgift (järnfosfat) fungerar förmodligen också, men slår även mot andra snigelarter. Bekämpning är mest effektiv på senvåren innan de reproducerar sig.

Sniglar tycker om att lägga ägg i komposter, så släng inte kompostjord eller kompost i naturen. Använd om möjligt en sluten kompost.

FOTO: JONAS ROTH

Snigeln känns igen på sitt svarta huvud och i övrigt gråaktiga kropp. Den blir upp till 60 mm lång. Den kan skiljas från andra liknande snigelarter genom att den alltid har andningshålet baktill i mantelns högersida. Liknande arter som trädgårdssnigel (Arion distinctus), parksnigel (Arion fasciatus) och gråsidig skogssnigel (Arion circumscriptus), har alltid andningshålet framtill i mantelns högersida.

Rapportera fynd av svarthuvad snigel
Om du hittar en svarthuvad snigel i naturen eller i din trädgård är det till stor hjälp om du rapporterar det till artportalen och myndigheterna via invasivaarter.nu. Bifoga bild av snigeln du hittat.

Mer information finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Relaterade artiklar

Back to top button