NyheterÖstergötlandStörningar & Samhällsnyheter

Flest viltolyckor under de mörka månaderna

Mörkret lägrar sig över Östergötland och för närvarande pågår älgjakten i länet. Det är också under höstmånaderna som de flesta viltolyckorna inträffar i Sverige. 

I genomsnitt sker en viltolycka var åttonde minut någonstans i Sverige. Värst är det mellan oktober till januari då över 40 procent av alla viltolyckor inträffar. Erfarenheter visar att bara genom att sänka farten kan man se till att antalet kollisioner med vilda djur minskar.

Förebyggande arbete
För en tid sedan arrangerade Länsförsäkringar Östgöta en angelägen kampanj i hela landet för att minska antalet viltolyckor. Helena Hellstén, ansvarig för skadeförebyggande på Länsförsäkringar Östgöta berättar om kampanjen och varför det är viktigt se upp extra noga just nu i trafiken.

– Alla våra kontor har genomfört en insats för att informera om risken för viltolyckor och hur man ska gå tillväga om olyckan inträffar. Vi har stora kostnader och det drabbar ju alla om man råkar ut för olyckor. Därför jobbar vi mycket med förebyggande informationsinsatser, säger Helena Hellstén och fortsätter.

Vilda djur finns även i tätorterna. FOTO: NKPG.NEWS

– Vilda djur finns överallt, även i tätorter. Vissa vägar är mer drabbade än andra. I Östergötland är det är vanligast att krocka med rådjur som står för cirka 65 procent av våra viltolyckor.

En av landets värst drabbade viltolycksvägar återfinns i Östergötland. Det är riksväg 35 från Linköping till Åtvidaberg och värst viltolyckor är det på sträckan mellan Grebo och Åtvidaberg, där det främst är olyckor med hjort som dominerar. Här pågår ett arbete tillsammans med Trafikverket och andra aktörer inom det Regionala Viltolycksrådet för få till en förändring, säger Helena.

Vildsvin är det näst vanligaste djuret att krocka med och kan bli mycket aggressiva när de är skadade. FOTO: NKPG.NEWS

Svinen är värst
Vildsvinsstammen växer och numera har vildsvinen gått om älgen när det gäller det näst vanligaste djuret att krocka med. Över hälften av vildsvinsolyckorna sker under de mörka månaderna, oktober till januari. För alla viltslag så sker över 40 procent de mörka månaderna men när det gäller de stora djuren är siffran ännu högre. Det visar statistik från Nationella Viltolycksrådet.

Observeras bör att alla som kör på ett djur på vägarna har skyldighet att polisanmäla olyckan genom att ringa 112 samt att märka ut platsen för kollisionen. Skyldigheten gäller älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv lo, utter, örn och mufflonfår. Att inte anmäla en viltolycka med nämnda djur är straffbart och klassas som smitningsolycka.

En kollision med större vilt orsakar ofta stora skador. Vid den här olyckan hade föraren änglavakt. FOTO: NKPG.NEWS

Så här gör man om råkar ut för en viltolycka

  • Varna andra trafikanter genom att använda varningstriangeln.
  • Larma polis och räddningstjänst via SOS 112.
  • Lämna tydlig vägbeskrivning när du larmar.
  • Markera ut olycksplatsen med en viltolycksremsa så att jägare som söker efter djuret hittar rätt.

Relaterade artiklar

Back to top button