NotiserÖstergötland

Flera pantar under pandemin

Statistik från Pantamera visar att pantningen är på väg mot ett rekordår och att det kan ha med pandemin att göra. 

Sverige är bland de bästa länderna i världen på att panta. Under 2019 pantade vi över 2,15 miljarder burkar och PET-flaskor vilket motsvarar en besparing på ca 180 000 ton koldioxid. Nu visar färsk statistik från Pantamera att 2020 kan bli ännu ett rekordår i pantning. Pantningen har ökat i nästan hela landet under det första halvåret, med några få undantag.

– Vi ser en ökning över i stort sett hela landet med undantag för Värmland, Jämtland och Västra Götaland. Det är län som vanligtvis har stor gränshandel och som påverkats kraftigt när Norge stängde sin gräns till Sverige i mars. Sedan dess har norrmännen varken kunnat handla eller panta i Sverige med undantag för några få veckor, säger Katarina Lundell kommunikationschef på Returpack/Pantamera, i ett pressmeddelande.

Ändrat beteende

I Östergötland pantades över 48 miljoner burkar och PET-flaskor under årets första sex månader, att jämföra med 2019 som låg på 44,6 miljoner.

– Våra förändrade beteenden till följd av pandemin har gjort att vi, som så många andra organisationer, ställt om delar av vår verksamhet. I vanliga fall brukar vi delta och samla in burkar och flaskor på festivaler och konserter. Den här våren och sommaren har vi istället ökat vår närvaro på campingplatser och i skärgården som har haft fler besökare än normalt, avslutar Katarina Lundell.

Relaterade artiklar

Back to top button