NorrköpingNyheterÖstergötlandStörningar & Samhällsnyheter

Inre hamnen får ny kaj

Den första september tas nästa steg i uppförandet av den nya stadsdelen Inre hamnen i Norrköping. Då inleds bygget av en helt ny kaj, skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Anledningen till att en ny kaj behövs är att den befintliga är uttjänt och behöver ersättas. Den nya kajen blir när den är färdig 700 meter lång och kommer då att ha flera olika typer av markbeläggning i form av betong, småsten och trä, dessutom kommer flera kanaler att anläggas från kajen och in i stadsdelen. Bygget beräknas vara färdigt under tredje kvartalet år 2022.

– En ny kaj är helt nödvändig för att komma vidare med och kunna förverkliga Inre hamnen. Att arbetet nu kommer igång är därför en viktig milstolpe i projektet. Utan den på plats kan ingen annan byggnation ske eftersom det då finns risk för ras, säger Ola Brånäs, projektledare för Inre hamnen.

Det är NCC som har uppdraget att bygga kajen, som är en del av jätteprojektet Inre hamnen. Arbetet innebär många olika utmaningar och krav på tekniska lösningar.

­­– En utmaning är att kvartersmarken ligger så nära. Det gör att vi ibland behöver använda pålbockar istället för ankarspont vilket gör arbetet mer krävande. Det finns också tekniska utmaningar med kanalerna som ska ansluta till kajen, säger Fredrik Odin, produktionsledare för Inre hamnen.

Eftersom det är ett gammalt hamnområde är det ett utmanande arbete, skriver kommunen i pressmeddelandet. Arbetet inleds tisdagen den 1 september 2020. När projektet är klart kommer mellan 3500 och 4000 ton ankarspont och 1500 till 2000 ton pålstockar ha slagits ner, ett arbete som kommer att ge upphov till buller.

– Vid spontning kan vissa impulsljud uppstå och borrning av pålar ger mer upphov till ljud. Vi följer Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggarbetsplatser som bland annat innebär att arbeten som kan ge upphov till impulsljud eller andra liknande störande ljud bara får bedrivas under dagtid på vardagar, säger Fredrik Odin.

Om inre hamnen
Inre hamnen kommer att byggas ut etappvis och rymma omkring 3 000 bostäder när allt är färdigbyggt. Byggandet av Inre hamnen är nu påbörjat med offentliga ytor. De första husen i stadsdelen beräknas att kunna börja uppföras under tredje kvartalet 2021.

Utbyggnaden av den nya stadsdelen bedöms pågå under cirka 10 år och sker parallellt med utbyggnaden av Ostlänken och skapandet av en ny centralstation i Norrköping. Den nya järnvägsstationen kommer att nås med några minuters promenad från Inre hamnen.

Relaterade artiklar

Back to top button