Kommunen avråder från bad vid Skarsätterbadet

Foto: Temabild

Kommunen avråder från bad vid Skarsätterbadet i Svärtinge utanför Norrköping.

Orsaken är att prover visat på för hög halt av Enterokocker, en bakterie som finns i magtarmkanalen hos djur och människor. Avrådan gäller till dess att nya provsvar visar att vattnet är tjänligt. Nya prover tas regelbundet, skriver kommunen på sin hemsida.

På Havs- och vattenmyndigheten sker löpande uppdateringar om vattenkvaliteten vid kommunens badplatser. I skrivande stund listas Skarsättersbadet som Otillräckligt provtagen.

Uppdatering
Idag, måndag 11 augusti, visar proverna att vattnet är tjänligt. Skarsätterbadet är öppet igen och det går bra att bada där.