NorrköpingNyheterÖstergötlandStörningar & Samhällsnyheter

Kommunen avråder från bad vid Skarsätterbadet

Kommunen avråder från bad vid Skarsätterbadet i Svärtinge utanför Norrköping.

Orsaken är att prover visat på för hög halt av Enterokocker, en bakterie som finns i magtarmkanalen hos djur och människor. Avrådan gäller till dess att nya provsvar visar att vattnet är tjänligt. Nya prover tas regelbundet, skriver kommunen på sin hemsida.

På Havs- och vattenmyndigheten sker löpande uppdateringar om vattenkvaliteten vid kommunens badplatser. I skrivande stund listas Skarsättersbadet som Otillräckligt provtagen.

Uppdatering
Idag, måndag 11 augusti, visar proverna att vattnet är tjänligt. Skarsätterbadet är öppet igen och det går bra att bada där.

Relaterade artiklar

Back to top button