NorrköpingNyheterÖstergötlandStörningar & Samhällsnyheter

Naturvårdsbränning i Kolmården – kraftig rökutveckling väntas

Fredagen den 22 maj kommer Länsstyrelsen att genomföra en naturvårdsbränning i Nävsjömossens naturreservat nära Kvarsebo i Norrköpings kommun.Rökutvecklingen väntas bli kraftig och lukten kommer att kännas i flera dagar.Det är ett cirka sex hektar stort skogsområde i naturreservatet som ska naturvårdsbrännas. Området ligger mellan Kvarsebo och Nävekvarn.Bränningen beräknas starta mitt på dagen och fortsätter sedan fram till kvällen. Efterbevakningen pågår i tre dagar efter att den sista rökhärden har slocknat.– Syftet med naturvårdsbränningen är att bevara naturtyper och gynna den biologiska mångfalden. Många växt- och djurarter är beroende av att det brinner i skogen med jämna mellanrum, säger Magnus Melander, biolog på Länsstyrelsen Östergötland.Själva bränningen genomförs av en bränningsentreprenör samt med inhyrda entreprenörer för eftersläckning. Allt sker i samarbete med räddningstjänst, polis, kustbevakning, SOS Alarm och skogsbrandflyg. Allmänheten har blivit informerad via massutskick till hushållen och lokalradio innan branden startas.Säkerheten är mycket viktig i samband med naturvårdsbränningar. Vid gränsen mot annan skogsmark och myr kommer det att säkras med utlagd brandslang. Slanglinjen och skogsmarken intill bränningsområdet kommer att bevattnas innan tändningen för att minimera risken för att branden sprider sig utanför bränningsområdet.Rökutvecklingen är kraftig under bränningen och röklukt kommer att kunna kännas i flera dagar. Påverkan på boende beror på vindriktning.Naturvårdsbränning sker då väder och markförhållanden är gynnsamma. Det ska vara mycket torrt i markerna för att branden ska få önskat resultat och gynna växter och djur.Läs mer om naturvårdsbränning och vilka arter som gillar skogsbrand på Life Taigas hemsida.

Relaterade artiklar

Back to top button