NyheterStörningar & Samhällsnyheter

Sverige får två brandbekämpningsflygplan

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tecknat avtal med Saab om två vattenskopande flygplan.

Flygplanen är av typen Air Tractor AT-802 Fire boss som kan släppa 3.000 liter vatten per fällning. Under rätt förutsättningar kan planen släppa 35.000 – 50.000 liter vatten i timmen. Planen kommer att baseras på Skavsta i Nyköping.

– Flygplanen kommer bli en förstärkning som ger bättre förmåga att släcka bränder från luften i norra Europa redan till sommaren 2020, säger Jakob Wernerman som är enhetschef för nationella insatser och civilskydd på MSB.

Foto: Agesch – CC BY-SA 4.0

Tjänsten som MSB köper från Saab AB innebär att de från och med slutet av maj ska tillhandahålla två flygplan med tillhörande besättning och annan nödvändig logistik. Inom ramen för kontraktet finns även möjlighet att utlösa en option med ytterligare två flygplan för perioden 2021-2023.

Fakta om flygplanen

  • Flygplanen är av typen Air Tractor AT-802 Fire boss.
  • Planen kommer att baseras i Nyköping på Skavsta flygplats. Vid behov kan flygplanen baseras på annan ort.
  • Vattenkapacitet per fällning: 3.000 liter. Under rätt förutsättningar kan planen släppa 35.000 – 50.000 liter vatten i timmen.
  • För 2020 har MSB budgeterat cirka 30 miljoner kronor fasta kostnader. Om flygplanen ansluts till EU finansierar EU 80-90 procent av kostnaden. Om flygplanen används av andra EU-länder står EU alternativt mottagarlandet för de operativa kostnaderna.

Relaterade artiklar

Back to top button