NorrköpingNyheterÖstergötlandStörningar & Samhällsnyheter

Träden i Östra Promenaden behöver bytas ut

Att träden i Norrköpings promenader inte mår bra har varit känt en längre tid. I över 100 år har promenaderna omfamnat centrala Norrköping. Träden i promenaderna planterades för att ge folket frisk luft och möjlighet till motion. Ledningsdragningar, markarbeten och trafikens utbredning gör att rötterna påverkats negativt och inte får den plats de behöver. Värst är det för träden i Östra Promenaden, skriver Norrköpings kommun i ett pressmeddelande.För att rädda promenaderna har kommunen försökt att byta ut enstaka träd. Det har dock visat sig att de nyplanterade träden har svårt att klara sig då de större träden runt omkring tar näring och solljus.– Vår bedömning är att vi måste byta ut samtliga träd i Östra Promenaden på en gång. Samtidigt behöver ledningar i marken flyttas och de asfalterade ytorna minskas för att träden ska ha bra förutsättningar att växa och må bra, säger Karin Ingemansson, landskapsarkitekt på Norrköpings kommun.
170 träd ska tas bort och ersättas med 200 nya. Foto: Norrköpings kommun
Idag fick tekniska nämnden information om de föreslagna åtgärderna.Enligt förslaget ska det bli ett körfält för biltrafik i vardera riktningen istället för dagens två körfält i södergående riktning. Korsningen mellan Östra och Södra Promenaden planeras också att byggas om med nya busshållplatser och kollektivtrafikkörfält, gång- och cykeltunneln föreslås ersättas med nya säkra övergångsställen. Nya träd ska också återplanteras här för att återskapa promenadens ursprungliga bågformade sträckning.– Vi ska titta närmare på trafiksituationen i Östra promenaden innan vi fattar beslut om vilka åtgärder vi går vidare med, säger Karin Jonsson (C), ordförande i tekniska nämnden.Norrköpings promenader är sedan 1994 byggnadsminne och ska bevaras och skyddas extra. Det är Länsstyrelsen som beslutar om vilka åtgärder som får göras i promenaderna. Under april kommer kommunen lämna in sin ansökan till Länsstyrelsen med förhoppningen om att arbetet med att byta ut träden ska kunna påbörjas till hösten 2021.
Kartbild: Norrköpings kommun, projektområdet är markerat i rött
I början av 2000-talet påbörjades uppodling av nya lindar som sedan dess stått på tillväxt. Nu börjar träden bli så pass stora att de är redo för att planeras ut på sin slutgiltiga plats i Östra promenaden.– Väntar vi för länge kommer träden bli för stora för att kunna flyttas. Därför är det viktigt att vi får de tillstånd vi behöver och att vi hittar en entreprenör som kan genomföra jobbet så projektet kan komma igång som planerat, säger Karin Ingemansson, landskapsarkitekt på Norrköpings kommun.

Relaterade artiklar

Back to top button