NorrköpingNyheterÖstergötlandStörningar & Samhällsnyheter

Norrköpings största avloppsledning ska renoveras

Under vintern och våren kommer det vara begränsad framkomlighet i anslutning till Norra Promenaden i Norrköping. Arbetet beräknas vara slutfört i Maj.Det är en nästan två kilometer lång avloppsledning mellan Norrtull och Slottshagens reningsverk som ska renoveras. Avloppsledningen är den största inkommande ledningen till reningsverket som avleder spill-, dag- och dränvatten. Ledningen är av betong och byggdes i början av 1950-talet.Under vecka två kommer provisoriska ledningar som delvis begränsar framkomligheten att placeras ut. Följ skyltning och hänvisning på plats.I kartan ovan visas sträckan för de provisoriska ledningarna.Preliminärt vecka 9 påbörjas renoveringen av ledningen mellan Norrtull, längs Norra Promenaden, till Slottshagens reningsverk. Det kommer innebära grävarbeten på ett par platser på Norra Promenaden.Några vattenavstängningar kommer inte att behöva göras och boende och verksamheter i området kan fortsätta att spola i avloppet som vanligt, skriver Nodra i ett pressmeddelande.

Relaterade artiklar

Back to top button