LinköpingNorrköpingNyheterÖstergötland

Regional aktion för biobränslen

Region Östergötland, sju östgötska kommuner samt ett antal offentliga och privata organisationer och företag i länet kräver nu att regeringen meddelar EU-kommissionen att Sverige även i fortsättningen kommer att subventionera ”grödobaserade drivmedel”, benämns i EU-sammanhang som livsmedelsbaserade.Ökar trycketRegion Östergötland ökar nu trycket för att Sverige ska fortsätta subventionera grödobaserade biodrivmedel. I ett brev till regeringen trycker företrädarna för regionen, tillsammans med flera östgötska offentliga och privata aktörer, att biodrivmedlen är oerhört viktiga för att kunna fasa ut de fossila bränslena.Bakgrunden till de östgötska aktörernas agerande är att EU ” i all sin visdom” har föreslagit att statligt stöd för grödobaserade biobränslen ska tas bort 2020.– Vi uppskattar regeringens arbete i frågan och vet att de varit tydliga mot EU-kommissionen. Nu anser vi att regeringen måste löpa linan ut och sätta hårt mot hårt. Ett sätt att göra det vore att anmäla till EU-kommissionen att Sverige avser att fortsätta subventionera biodrivmedel redan innan det nya ramverket är beslutat. Sverige har andra förutsättningar och kan på ett hållbart sätt bidra till klimatomställningen genom grödobaserade drivmedel, säger Julie Tran (C), ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland i ett pressmeddelande.Klimatmålen i ÖstergötlandÖstergötland har många framgångsrika företag i biodrivmedelssektorn, en stark jordbrukssektor och många företag, kommuner och organisationer med ambitiösa klimatmål. Region Östergötland har till exempel ett mål om att vara klimatneutrala 2020.– Östergötlands samlade aktörer är eniga. För att klara våra ambitiösa klimatmål krävs en ökad produktion och en långsiktigt säkrad tillgång på biodrivmedel, och att nuvarande förnybara bränslealternativ fortsatt kan användas, menar Julie Tran.

Relaterade artiklar

Back to top button