NyheterÖstergötlandStörningar & Samhällsnyheter

Insatsvecka mot viltolyckor – “Väj inte för mindre djur”

Under vecka 39 pågår polisens nationella insatsvecka mot viltolyckor. Bara i polisregion Öst inträffar årligen omkring 11 000 viltolyckor, två tredjedelar av dem i september och november.Hösten är den klart vanligaste perioden när det gäller viltolyckor och det är framförallt vid gryning och skymning som man bör vara extra uppmärksam. En del av olyckorna som sker längs våra vägar är så kallade ”väjningsolyckor”, där olyckan inte har uppstått i samband med kollisionen med vilt utan när man försökt att väja.– Generellt ska man inte väja för mindre djur. Bilarna är så säkra i dag att man sitter relativt säkert i en personbil vid en kollision med ett rådjur, personskadorna kan bli mycket värre om man väjer och kör in i ett träd eller mötande trafik, säger Tommy Åkerberg, länsansvarig hos polisen vad gäller viltolyckor i Jönköpings län.För dig som kör bil kommer insatsveckan att märkas genom uppsökande kampanjer mot bilförare där man informerar om risker och hur man bäst undviker en viltolycka.
FOTO: NIKLAS LUKS
En viltolycka ska alltid polisanmälas och olycksplatsen ska märkas ut. Ett undantag är vid vildsvinsolyckor, som ökar i hela landet. Där rekommenderas att man inte stannar på platsen där vildsvinet ligger skadat/dött utan istället åker ett hundratal meter därifrån eller annan lämplig plats för att märka ut platsen. Ett skadat vildsvin är alltid farligt.– När man sedan polisanmäler olyckan uppger man med vilket avstånd som man markerat ut platsen fel, säger Tommy Åkerberg.Har man ingenting att märka ut platsen med kan man ladda ner och skriva ut en markeringsremsa på Nationella viltolycksrådets hemsida innan resan.Man kan också ladda ner appen Viltolycka som hjälper till genom att ange exakta koordinater för olyckan när du ringer polisen och anmäler olyckan. Appen är gratis och kan laddas ner för iPhone och Android genom App Store och Google Play.Insatsveckan är en del av Nationella Viltolycksrådets satsning på förebyggande arbete mot viltolyckor.Källa: Polisen

Relaterade artiklar

Back to top button