Linköping: Singelolycka på E4 vid Herrbeta

FOTO: NIKLAS LUKS

Vid 14.30-tiden larmades räddningstjänst, ambulans och polis till en singelolycka på E4 mellan Linköping och Norrköping.

I norrgående riktning och i höjd med Herrbeta hade en bilist hamnat i mitträcket. Föraren klarade sig oskadd, men bilen blev stående illa till och till dess att den bärgats bort tas ett körfält i anspråk av räddningsfordon i båda riktningar.

Det ska vara halt på platsen och på många andra vägar i länet.