Norrköping: Brand i lastbil på riksväg 55

FOTO: NIKLAS LUKS

Vid niotiden larmades räddningstjänst och polis om lastbilsbrand på riksväg 55 norr om Norrköping.

Strax söder om Klingstad hade det börjat brinna i lastbilens motorutrymme under färd. I lasten fanns kutterspån. När räddningstjänsten kom på plats stoppades trafiken helt i norrgående riktning, men man kunde snart släppa på ett körfält i reducerad hastighet.

Tack vare chaufförens egen släckningsinsats begränsades branden enbart till motorutrymmet, uppger räddningstjänsten.