NorrköpingNyheterÖstergötland

Norrköping: Man kontrollerades vid militärt skyddsområde

Strax före klockan 15 larmades polisen till Bråvalla i Norrköping.

En anmälare hade sett hur en man varit inne på militärt skyddsområde och uppehållit sig vid en av byggnaderna. När mannen blev påkommen sprang han över fältet och in en bil. Flera patruller skickades till platsen och man kunde snart stoppa bilen och kontrollera mannen.

Varför mannen varit inne på skyddsobjektet är oklart, men efter kontrollen släpptes han och ska inte vara misstänkt för något brott.

Enligt skyddslagen gäller följande;

7 § Ett beslut om skyddsobjekt innebär att obehöriga inte har tillträde till skyddsobjektet. Genom särskilt beslut kan tillträdesförbudet förenas med ett förbud mot att göra avbildningar, beskrivningar eller mätningar av eller inom skyddsobjektet.
Om det räcker för att tillgodose skyddsbehovet, kan tillträdesförbudet ersättas av ett avbildningsförbud eller av ett förbud mot att bada, dyka, ankra eller fiska.

10 § Den som vill ha tillträde till ett skyddsobjekt eller som uppehåller sig SFS 2010:305 invid ett skyddsobjekt är skyldig att på begäran av den som bevakar skyddsobjektet
1. uppge namn, födelsetid och hemvist,
2. underkasta sig kroppsvisitation som inte avser undersökning av brev
eller annan enskild handling, samt
3. finna sig i undersökning av fordon, fartyg och luftfartyg som har medförts till platsen.

14 § Den som bevakar ett skyddsobjekt får ta föremål i beslag, som skäligen kan antas ha betydelse för utredning av brott mot denna lag eller vara förverkade.

Relaterade artiklar

Back to top button